WAEC 2023 YORUBA Objective And Theory Questions And Answers

(1) ATTENTION :- PLEASE DONT COME HERE FOR FREE ANSWER… BE WARNED

(2) ATTENTION:-  YOU ARE ADVISE TO SEND YOUR SUBSCRIPTION DETAILS ON WHATSAPP… ADD US ON WHATSAPP WITH => 09054348225


Yoruba Obj
1-10: CCBDABBDAB
11-20: CBDDADABCD
21-30: BAACDBACAA
31-40: BBCBAACADB
41-50: ACDBBADCC#
51-60:-##########

KINDLY SUBSCRIBE AND ENJOY ANSWERS EARLY BEFORE EXAM STARTED

Number 1 ė
Orúkọ Rẹ]
[Ìlú Rẹ]
[Ìjọba, Ìpínlẹ̀, Koodu]
[Imẹẹlì]
[Nọmbà Rẹ]
[Ọjọ́ Ìṣẹ̀ Rẹ]

[Báwọn Iṣọ̀dá àti Olu-ọdò Nìyí Ìlú Rẹ]
[Orúkọ Ìdílé Ìṣẹ̀ Ipinlẹ̀ Rẹ]
[Imẹẹlì Ìṣẹ̀ Ipinlẹ̀]
[Ìlú, Ìpínlẹ̀, Koodu Ìṣẹ̀ Ipinlẹ̀]

Ẹ ṣé bọ̀,

Mo yọ ẹ̀ fọ̀ọ̀mọ̀ rẹ ní ilẹ̀ [Ìlú Rẹ]. Mo mú irò ayé rẹ dá ilẹ̀-ẹ̀dá lórí ilẹ̀-ẹ̀dá ni ìlú wa. Kí àwọn orílẹ̀-èdá mọ́ láti bàbá ní kọọkan ìlàjú. Ní ìbè, kó jọ̀wọ́, ní ilẹ̀-ẹ̀dá rẹ, pa asọ mẹta pẹ̀lú ètò ilẹ̀ ní ilẹ̀ wa.

Ní àwọn ọjọ́ ńlá, gbogbo wa dá ilàjú lórí ilẹ̀-ẹ̀dá ní ilú wa, bi irò ayé yí dá. Mo fẹ́ pẹ̀lú kí o kọọkan ìlàjú ní ilú wa, mọ̀ iyẹn orúkọ wa ní irò ayé wa.

Mo wá pèsè tí mo rí aṣírí èdá àti ìrò ayé tó wọ̀nyí ní ilú wa. Ní ilẹ̀-ẹ̀dá wa, kò sí ẹnikẹ́ni tó ń ṣílẹ̀ kí wọn bá ilẹ̀-ẹ̀dá rẹ kó. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn lẹ̀ rẹ, kí o ṣàlẹ̀ láti gbà ábá ìlú wa ní orí irò ìlàjú.

Mo dá ilẹ̀-ẹ̀dá rẹ ló bá ilẹ̀-ẹ̀dá wa dé ibè láti pa asọ, bi ètò ilẹ̀. Mo ń bẹ̀ẹ̀ rẹ láti gbà àbá ìlú wa ní orí irò ìlàjú.

Mo ń jẹ́ ká rí ẹ̀kọ àti ìwádìí rẹ láti dá ìlàjú ilẹ̀-ẹ̀dá wa, bí orúkọ wa jọ̀wọ́.

Mo ni kí o gbà ábá ìlú wa tó dá ni kí a pẹ̀ẹ̀ tọ́ ilẹ̀-ẹ̀dá rẹ.

Mo fẹ́ tún lẹ̀ pèsè, àní ẹ fẹ́ pẹ̀ẹ̀kè, ṣe làìkànsí ní àwọn òdó ilẹ̀-ẹ̀dá rẹ.

Mo dá ilẹ̀-ẹ̀dá rẹ ló bá ilẹ̀-ẹ̀dá wa dá, bí ilẹ̀dá ń bá ilẹ̀dá wa dá.

O dàbò, kí Oògùn, kí Oṣùmàrè àti àwọn orílẹ̀-èdá wa má gbọ̀gbọ́ èdá rẹ.

Ẹ ṣé,

[Orúkọ Rẹ Àtí Orúkọ Ìdílé Rẹ]

SUBSCRIPTION PRICE

== Direct SMS: #1000 MTN CARD

Direct SMS MEANS all answers (theory & obj) will come direct to your phone as SMS.


== WhatsApp:: #500 MTN CARD

WhatsApp MEANS all answers (theory & obj) will be sent to you on whatsapp.


== Online PIN:: #500 MTN CARD

Online PIN MEANS The Pin to access our answers online via https://wakagist.com/answers will be sent to u at least 2hours before the exam to access our answers

CLICK HERE TO ENTER YOUR PASSWORD GIVEN TO YOU


Send The Following details:-

(i) MTN CARD Pin(s)
(ii) Your Name
(iii) Subject
(iv) Phone number

===> 09054348225 via sms


NOTE:- All SMS Sent To The Above Number Are Attended To, Our Phone Number Might Be Diverted To Avoid Distraction. Always Send Us SMS Of Your Complaint Even When Our Number Is Not Available, Your Message(s) Will Get To Us And We Will Reply You ASAP.
IF YOU NEED THE ANSWER ON WHATSAPP IS AVAILABLE, IT  COST #500… ADD US ON WHATSAPP WITH => 09054348225

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*