Waec 2023 Yoruba, Igbo, Hausa Obj & Theory Question And Answer Now Available

YORUBA OBJ:
1-10: CDBCCDBACC
11-20: DAABACAACB
21-30: DCCAADDACB
31-40: CBDDBAAACD
41-50: BACAADCBCC
51-60: BACABCDCBC

=======================

IGBO-OBJ!
1ABADBCDBAA
11CCBADBACDA
21CDBDACDDCA
31ABDAABAADA
41DCDDDCCCDD
51BCBCCDBDDA

==========================

*IGBO*

(2ai)
Udaume ihu bu mkpuruedemede ndi eji ọnụ oghere akpọpụta. Mgbe a na akpọpụta ha, uda ha na-esi n’ọnụ oghere oghe nke ọma were na-apụta.

Udaume azụ bu udiri udaume mkpuruedemede na-esi n’azụ ime ọnụ ghere oghe were na-adaputa

(2aii)
Omumatu anọ Udaume ihu bu ndi a: i, a, ị na e.

Omumatu ano Udaume azu bu ndi a: ụ, ọ, u na o

(2bi)
Ndakorita udaume putara na udaume mfe niile na-adokorita ebe udaume aro niile na-adokoritakwa.

(2bii)
I – alo
II – akaike
III – oroma
V – akamu
VI – agidi
VII – afọ ime
VIII – dinta
IX – iwuala
XI – okwuasi
XII – akaebe

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*